Hoppa till innehållet

Varukorg

Din varukorg är tom

om våra

Hållbarhetssamarbeten

Vår vision är att vara ett skönhetsmärke som förbättrar och respekterar människa, djur och natur. Vi tror att samarbete krävs för att uppnå en hållbar värld. Nedan kan du läsa om våra projekt tillsammans med forsknings- och välgörenhetsorganisationer. IDUN Minerals samarbetar också med flera certifieringar och märkningar, läs mer om dem här.

Bloom, Buzz & Business

HAND IN HAND

Hand in Hand är en svensk ideell organisation som arbetar för att bekämpa fattigdom genom hållbart entreprenörskap. Med hjälp av träning, utbildning och stöd har miljontals kvinnor startat sina egna småföretag och lyft sig själva och sina familjer ur fattigdom. Bloom, Buzz and Business är ett nytt investeringsprojekt som fokuserar på kvinnors företagande i Kenya, med målen att bekämpa fattigdom, minska hunger och öka den biologiska mångfalden. Genom att erbjuda mikrolån kan småskaliga jordbrukare starta egna företag och bli självförsörjande. Projektet riktar sig främst till kvinnor eftersom studier visar att kvinnor oftare återinvesterar sina inkomster i sina familjer. Solrosor, som är kända för sin motståndskraft mot torka, trivs tillsammans med bin och spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden. Utvinning av solrosolja från dessa växter fungerar även som ett hållbart substitut för importerad palmolja. År 2024 är IDUN Minerals ett partnerföretag till initiativet Bloom, Buzz och Business.

Läs mer

unizon jourer

UNIZON

Unizon representerar över 140 idédrivna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi stöder Unizon och deras arbete genom att utbilda vårt team, donationer samt sprida viktig information om mäns våld mot kvinnor. Allt arbete som föreningen utför bygger på kvinnors och barns erfarenheter av mäns våld. Genom att vara en gemensam röst påverkar Unizon politiken, myndigheter och andra aktörer att ta ansvar. Unizon erbjuder även medlemsutbildningar och stöd för att säkerställa kvalitet och utveckla jourverksamheten.

Läs mer

återvinn med

BOWER

Återvinn och belöna dig själv i Bower-appen. Ladda ner appen och börja skanna och sortera dina förpackningar hemma, återvinn dem sedan på valfri återvinningsstation och samla dina belöningar. IDUN Minerals vill underlätta och göra återvinning roligt. Därför har vi anslutit oss till Bower så att alla IDUN Minerals produkter ger dig belöningar. Du kan ladda ner Bower-appen i App Store eller Google Play och påbörja din återvinningsresa idag!

Läs mer

ChemSec's no to

PFAS MOVEMENT

IDUN Minerals har skrivit på miljöorganisationen ChemSec's initiativ PFAS Movement. Rörelsen syftar till att betona och informera om de skadliga effekterna av PFAS-ämnen och kämpar för att fasa ut dem från produktion. Läs mer på Chemsecs hemsida.

Läs mer

IVL

Livscykelanalys

Under hösten 2021 deltog vi i en livscykelanalys i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet, Perrigo och Apotek Hjärtat. Målet var att generera resultat som bedömer klimatpåverkan över en produkts värdekedja och identifiera viktiga steg i livscykeln med den mest betydande klimatpåverkan. Resultaten gav oss ett bredare perspektiv för att främja en mer hållbar leverantörskedja samt värdefulla insikter som vi kan integrera i vår produktutveckling och vårt varumärke. Du kan läsa hela rapporten här.

läs RAPPORT

U&WE

Klimatavtryck

Under våren 2023 samarbetade vi med klimatkonsulter från U&We i ett projekt som syftade till att jämföra vårt klimatavtryck för två av våra förpackningsbyten: blush/bronzer och puderfoundation. Vi beräknade utsläppen i förpackningens hela värdekedja, från råmaterial till leverans på vårt lager. Målet var att få fram konkreta data om vårt förpackningsbyte och säkerställa att vi rör oss i rätt riktning. Studien visade på stora fördelar med att flytta produktionen till Europa samt att vi gjort nya materialval. Till exempel hade den nya pappersförpackningen för blush/bronzer nästan 75% lägre koldioxidavtryck jämfört med den tidigare asiatiska plastförpackningen. Resultaten visade även att den nya europeiska puderfoundationförpackningen genererade ungefär hälften så mycket koldioxidutsläpp som den tidigare. En annan värdefull insikt var att användningen av förnybar energi i produktionen har en stor betydelse för att minska det totala klimatavtrycket. Detta är något vi nu värdesätter högt när vi väljer våra leverantörer i Europa.

Läs mer