transparency, competence, care

våra värderingar

På IDUN Minerals har vi starka värderingar och en strategi där våra grundvärderingar transparens, kompetens och omtanke genomsyrar hela verksamheten. Detta ger oss vägledning, effektiviserar det interna arbetet samt förenklar beslutsfattandet

TRANSPARENS

Vi strävar efter att vara transparenta i allt vi gör. Vi är ärliga och uppriktiga. Vi säger vad vi gör och vi gör vad vi säger.

 

KOMPETENS

Våra produkter utvecklas tillsammans med kompetenta och framstående forskare och produktutvecklare. Vi strävar alltid efter att utöka vår interna kunskapsbas.

OMSORG

Vi tar stort ansvar i det vi gör, vi bryr oss om naturen och allas lika värde!

 

PERSONER, PLANETEN OCH PRODUKTER

strategi och mål

Vi på IDUN Minerals är dedikerade till att ta ansvar och balansera de globala utmaningarna med våra egna utmaningar för en bättre framtid. För att göra vårt hållbarhetsarbete tydligare har vi delat in det i tre fokusområden som omfattar de viktigaste hållbarhetsaspekterna: Personer, planeten och produkter.

VÅRT SOCIALA ANSVAR

PERSONER

Det sociala ansvaret är väldigt viktigt för IDUN Minerals, dels för den eventuella påverkan vår verksamhet har på människor runt om i världen, dels för den inverkan vår verksamhet har på våra medarbetare. Alla ska vara medvetna om våra klimatåtgärder och hur vi gemensamt bidrar.

RENA

PRODUKTER

För oss är bra och rena produkter grunden i vår verksamhet. Vi nöjer oss inte endast med att följa lagstiftning utan har väldigt tydliga regulatoriska föreskrifter som vi följer. Vi strävar alltid efter att göra bästa möjliga val när det kommer till att alla våra produkter ska vara lite renare helt enkelt med omtanke för människa, djur och natur.

miljö & natur

PLANETEN

För att minska vårt avtryck på planeten och möjliggöra en hållbar framtid krävs det en del omställningar. Vi ser en möjlighet att vara med och påverka samt inspirera våra kunder till mer hållbara val genom att erbjuda IDUN Minerals hållbara sortiment.

CIRKULÄR AFFÄRSMODELL

IDUN MINERALS VÄRDEKEDJA

För att nå vår cirkulära affärsmodell till 2030 har vi kartlagt och analyserat vår värdekedja.

För att driva transparens och hållbarhet söker vi ständigt ny kunskap och information. Vi tar även hjälp av externa verktyg för att få en bättre bild av varje steg i värdekedjan. Hösten 2021 deltog vi i ett forskningsprojekt tillsammans med IVL Swedish Environmental Research Institute. Projektet undersökte hur livscykelanalyser kan användas inom detaljhandeln för att minska klimatpåverkan och gav oss värdefull kunskap om hur vi kan förbättra vår egen värdekedja. Ta del av rapporten här.

Från stockholm, globalt älskad

conscious beauty