Vår vision är att vara ett skönhetsalternativ som förbättrar med hänsyn till människor, djur och natur. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan för en fortsatt hållbar utveckling av samhälle och miljö. För att arbeta mer hållbart i en hållbar värld måste vi arbeta tillsammans. IDUN Engage är ett kollektivt varumärke för våra sociala och miljömässiga samarbeten och sponsorskap. IDUN Minerals arbetar också med flera certifieringar och märkningar, läs mer om dem här.

VI STÖDJER

HAND IN HAND

Hand in Hand är en svensk välgörenhetsorganisation som bekämpar fattigdom genom hållbart entreprenörskap. Med träning, utbildning och support har flera miljoner kvinnor startat egna småföretag och har lyft sig själva och sin familj ur fattigdom. Bloom Buzz and Business är ett nytt investeringsprojekt som fokuserar på kvinnligt entreprenörskap i Kenya, med målet att bekämpa fattigdom, minska hunger samt främja biologisk mångfald. Genom att stötta med mikrolån kan små utsatta bönder starta egen verksamhet och försörja sig själva. Projekt fokuserar primärt på kvinnor eftersom forskning visat att kvinnor oftare återinvesterar deras pengar i deras familjer. Solrosor är en växt som kan stå emot torka och trivs tillsammans med bin som har en viktig roll för den biologiska mångfalden. Att utvinna solrosolja ur växterna är också ett bra sätt att ersätta den importerade palmoljan i landet. VI har precis inlett vårt samarbete med Hand in Hand i hopp om att förbättra för både kvinnor och natur.

  • För varje Nail Polish Remover som säljs i oktober 2023, så donerar vi 5 kronor till Bloom Buzz and Business. 

VI STÖDJER

HER HOUSE FOUNDATION

Her House Foundation grundades i april 2020 och arbetar för att stärka kvinnors och barns rättigheter i samhället. Her House arbetar med flera olika insatser i samhället samt sprider kunskap om kvinnors utsatthet och våldets skadeverkningar.

Hjärtefrågan är bostäder, vilket startade stiftelsen. Boende är ett stort problem för kvinnor på väg tillbaka till ett normalt liv efter en våldsam relation. I detta arbete samarbetar Her House Foundation med fastighetsägare runt om i Sverige för att göra det lättare att hitta en bostad för kvinnor som behöver en plats att bo på efter sin tid på skyddat boende. Samarbetet innebär att fastighetsägarna prioriterar kvinnorna i bostadsköerna till hyreslägenheter. Stiftelsen Her House fungerar med andra ord som en mellanhand mellan fastighetsägaren och hyresgästen.

Tillsammans med HerHouse bidrar IDUN Minerals till att dela fakta och kunskap för att utveckla förståelsen för detta viktiga ämne.

VI STÖDJER

UNIZON

Unizon är riksförbund för över 130 idéburna kvinnorjourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Vi stödjer Unizon och deras arbete genom att utbilda vårt team i ämnet, donationer och sprida viktig information om kvinnors utsatthet.

Hela förbundets påverkansarbete bygger på kvinnors och barns erfarenheter av mäns våld. Genom att vara en gemensam röst för jourerna påverkar Unizon politiken, myndigheter och andra aktörer att ta ansvar. Jourernas arbete består främst av att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn,  Unizon erbjuder också medlemsutbildning och hjälp för att säkerställa kvalitet och utveckla jourverksamheten.

Unizons vision är ett jämställt samhälle fritt från våld.

ÅTERVINNING IDUN MINERALS MED

BOWER

Återvinn och belöna dig själv med Bower-appen. Ladda ner appen, skanna och sortera dina använda förpackningar hemma, återvinn dem på närmsta återvinningsstation och samla dina belöningar. Så enkelt är det. IDUN Minerals vill uppmuntra till och göra återvinning enkelt. Därför är alla IDUN Minerals produkter vi anslutna till Bower och ger dig belöningar när du återvinner dem. Du kan ladda ner Bower-appen i App Store eller Google Play och börja din återvinningsresa idag!

CHEMSEC's NO TO

PFAS MOVEMENT

IDUN Minerals har anslutit sig till miljöorganisationen ChemSecs initiativ PFAS Movement. Rörelsen syftar till att betona och utbilda om PFAS-ämnenas skadliga effekter och kämpar för att fasa ut dem ur produktionen. Läs mer på PFAS Movement hemsida.

Svenska Miljöinstitutet

IVL

Under hösten 2021 deltog vi i en livscykelanalys tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Perrigo och Apotek Hjärtat. Syftet var att utvärdera klimatpåverkan från olika delar av produkternas värdekedjor för att sedan belysa var i livscykeln den största klimatpåverkan sker. Resultatet gav oss ett bredare perspektiv och värdefulla insikter för att främja en mer hållbar produktionskedja och slutprodukter för våra kunder, både för oss som varumärke och för branschen i helhet. Du kan läsa rapporten här.

DONERA TILL

HAND IN HAND

NAIL POLISH REMOVER