FRÅN STOCKHOLM

MEDVETEN SKÖNHET

IDUN Minerals motto är "Simply Pure and Clean".

För oss borde skönhet inte belasta vår planet. Vårt mål och våra produkter ska erbjuda ren och effektiv skönhet med så liten påverkan på miljön som möjligt.

I takt med att IDUN Minerals växer internationellt ökar också vårt ansvar för en hållbar samhällsutveckling på lokal och global nivå. Vi ser detta som ett långsiktigt arbete som kommer att omfatta alla delar av organisationen.

Företaget ska ha god lönsamhet och samtidigt säkerställa en hållbar värdekedja för att fortsätta vara bidragande till hållbar skönhet. Med detta som grund utvärderar, utvecklar och förbättrar vi kontinuerligt alla våra produkter.